#TML principles of colour practice

Colours are in my opinion just shapes. Together they create moods and emoitions. By introducing a set of principles of how I imagine and organize colours in my art works, I will try to explain my irrational way of approaching different colour theories or the absence of traditional colour theory.

Høstinnstillinger.jpg

Principle no 1: Same colours - different backgrounds.

In "Høstinnstillinger /Autumn tunings" - a series of 4 paintings from 2017, I worked with the idea of watching a lake in october by gazing through a half open wood landscape at 4 different moments of the day. I used the same colours representing the colours of leaves and water on all 4 canvases, and I chose 4 different typical autumn colours as backgorund colour to represent the amount and qyality of light appearing  from early morning towards the twilight.

Usually I choose the background colour to set the mood of the painting and then the applied oil colours to create the organic construction on top of it. This had been my main method in 20 years. I've so far seen it as an intuitive method rather than a principle, until I returned to the canvases after an 8 years break. I did not work with paintings at all between 2009 and 2017. I did large scale drawings in black and white in between the tidy and obsessive installation works with tiny detailed colour printing codes from packaging material.

It is fun to be back and reflect on my use of colours

Brev til Billedkunst. Publisert i nr 1-2018

Etablerte kunstnere i mindre byer og i distriktene er ofte bosatt på egen eiendom og noen velger å bygge et anneks på egen tomt i stedet for å leie atelier i en vilkårlig bygning. Det er ingen motsetning mellom et slikt valg og andre kunstneres ønske om atelierfelleskap, men økonomisk avveining og tilgang på atelier spiller en stor rolle.

Idealistiske eiendomsinvestorer som ser verdien av at kunstnere på et utviklingsområde kan tiltrekke seg en større kulturnæringskjede, må man etterhvert lete lenge etter. Enda lenger må man lete etter de som ser verdien i å subsidiere det svakeste leddet i en kulturnæringskjede med differensierte utleiepriser.

Byutviklingstrenden hvor bykommuner og investorer i en form for samarbeid ønsker å oppgradere utvalgte områder vil nesten alltid være profittbasert og de vil ikke se verdien i rimelige kunstnerverksteder. Ved oppgradering av slitte bygninger og bydeler, er fasade og miljø viktigere enn innhold for å skape vekst og tilflytting. Byantikvaren har ofte en stor jobb med å overbevise sin oppdragsgiver om det historiske aspektet ved ulke objekter i en bydel. En oppgradering med kulturhistoriske, antikvariske føringer kombinert med store merkostnader ved bruksendring fører til investeringsbudsjett som dessverre ikke gir noen grunn til å subsidiere svake leietakere med enkle verkstedbygg.

I Oslo og til dels i de andre storbyene presses kunstnerne og atelierbyggene stadig lenger og lenger ut i periferien som følger av eierovertakelser og andre prisforhold leietakerne ikke kan styre.

Med bakgrunn i denne utviklingen er det viktig å ha en målrettet plan framover som kan bremse denne utviklingen og sikre kunstnerne verksteder og langsiktige stabile forhold innenfor normal jobbreiseavstand.

Atelierbehov har vært kartlagt både nasjonalt og lokalt det siste tiåret. Konklusjonene har vært nedslående men oppfølging av tiltak har variert. Fagorganisasjonen Norske Billedkunstnere har aldri prioritert dette området på nasjonalt nivå, derfor har det vært opp til kunstnermiljøene selv å ta tak i dette.

Byer som Stavanger, Drammen og Fredrikstad har i den senere tid etablert nye atelierbygg hvor man i det minste kan håpe på langvarige stabile leieforhold. Behovet for egnede verkstedlokaler er veldig viktig og man kan argumentere for at det er minst like viktig som kunstnerlønningen, og at dette henger svært nøye sammen i en sårbar kunstnerøkonomi.

Den finske kunstnerorganisasjonen har lenge hatt en egen atelierstiftelse som eier og administrerer en rekke atelierbygg særlig i hovedstaden, samt en rekke gjesteatelier i inn- og utland. Stiftelsen har to årsverk inkl. daglig leder og leier i hovedsak ut til medlemmer til et akseptabelt subsidiert prisnivå. Stiftelsen inngår avtaler om kjøp av oppussingsprosjekter med kun noen få års mellomrom. Dette er en ordning som de har prioritert og klart i Finland men ikke her i landet. Det må ikke bli for sent å tenke framtidsrettet.

Fredrikstad 29. januar 2018

Tor-Magnus Lundeby